Puasa Weton Untuk Pengasihan, Tata Cara, Doa dan HukumnyaPuasa Weton Untuk Pengasihan, Tata Cara, Doa dan Hukumnya
Anda bisa membaca Niat Puasa Weton berikut ini.
Niat ingsun pasa ngapit kelahiran kelawan tulung dina telung bengi tanpo ti pati mangan lan ngumbe yen durung kasedya apa sing dadi kasedyaku

Doa wiridnya yaitu :
Sirulloh , dhattulloh sipat tullah,khiblat tullah ujud tullah. (100x)

Dilanjutkan dengan : kakang kawah adi ari-ari kakang pembarep adiku ragil pangaribowo,prabowo kumayang jatiku…(100x) (apa yang di minta terserah, tetapi mintalah untuk bisa bertemu dengan guru sejati anda sendiri/ kumayang jati anda)

Dilanjutkan dengan membaca mantra untuk bisa bertemu guru sejati anda :

bismillahirohmanirrohim (3x) kitab kolo murtape sapa kang kelangan kitab kolo murtape kejobo aku dhewe sing nalikane sun dumunung ing adam wiwit sesasi tumeka sangang sasi, mboso sun lahir nangis jejeritan golek jimat ingsun pribadi. Sapa kang jokuk iku kejaba gusti kang maha agung. Mbasa sun di ganti kopek,sun wes lali mula wedarno aku pingin ketemu karo sukma sedjatiku seka ngersane sukma kawekas.

========================================
Kontak Layanan:
Telp/SMS/WA: http://bit.ly/08112711105
Instagram: http://bit.ly/kangnur-instagram
Telegram: https://t.me/kangnurgendamputih
Official: http://bit.ly/gendamputih
Email: [email protected]

Terimakasih sudah menyimak. Salam sejahtera

Source